New Year Resolution là gì? Những ý tưởng, câu nói hay về new year resolution

New year resolution là những mong ước, hay những thỉnh cầu mà bạn tự đặt ra cho bản thân trong năm mới vừa sang. Bạn hy vọng đạt được những thành tích, những kết quả mới tốt hơn trong công việc, học tập, cuộc sống. Sau đây là một số trích dẫn về new year resolution ideas. Chúc các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, chúc cho những new year resolution của bạn thành công.

1, Tomorrow is the first blank page ò a 365 page book. Write a good one.

Anh Phan tạm dịch là: Ngày mai là trang đầu tiên trong cuốn sách dày 365 trang. Hãy viết cho tốt nhé.

2, Wake up, Kick Ass, Repeat

Thức dậy, Luyện tập, và lặp lại hành động đó

3, This is beginning of anything you want

Đây là khởi đầu của những điều mà bạn mong muốn

4, I have decided that this will be a very good year

Tôi vừa mới quyết định rằng đây sẽ là một năm rất tốt

5, 2015 was practice, 2016 was warm up, 2017 is a game time!

2015 luyện tập, 2016 khởi động, 2017 mới thật sự là lúc để chơi đây!

6, And suddenly you know it’s time to start something new and trust the magic of beginnings

Và rồi bạn chợt nhận ra rằng đây là lúc bắt đầu làm một điều gì đó mới mẻ và vững tin vào phép mầu của những sự khởi đầu

7, 2017 this will be my year

2017 sẽ là năm của tôi

8, My only goal right now is to be genuinely happy

Mục tiêu bây giờ của tôi là đạt được hạnh phúc thật sự

9, The New Year means nothing if you are still in love with your comfort zone

Năm mới sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi mà bạn vẫn còn muốn ở trong khoảng an toàn của chính bạn.

10, Eat healthily, sleep well, breathe deeply, enjoy life

Ăn thức ăn tốt cho sức khỏe, ngủ ngon, hít thở sâu, tận hưởng cuộc sống.

Năm 2017 đã bắt đầu, bạn đã có gì trong ý tưởng new year resolution chưa. Nhớ viết ra một mảnh giấy và cất kỹ để đến khi kết thúc năm 2017 xem bạn có làm được những điều đó không nha. Chúc các bạn năm mới, học tiếng Anh vui vẻ.

Source: Internet

Anna

My English name is Anna (Fan). I am a successful online English and Mandarin Chinese learner (love to call me a "language learner", yeah I am). I have been learning English in a completely different method (I invent the method, and you can do too !). In this blog, I would love to share with you guys how to be fluent in, at least, one foreign language. My personal opinion towards learning a new language is: "You don't have to go to your local college or learning institutes to be fluent in a foreign language, but if you do, choose the right teachers!". Read my dirt-cheap English writing @24h - Live, Love, Languages -

You may also like...