Category: @24H

Chat 2.0 1

Snapchat Cập Nhật Phiên Bản Mới Chat 2.0

Hôm qua, Snapchat đã công bố phiên bản mới của ứng dụng Chat 2.0 trong đó các cập nhật liên quan tới tính năng gọi thoại, gọi video, và các stickers trong mục chat riêng...