Tagged: Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Did I Catch You A Good Time? 0

Spoken E: Did I Catch You A Good Time?

Như các bạn học Tiếng Anh trong các ebooks thì những mẫu câu như thế này rất hiếm khi xuất hiện. Đại loại như các câu nói rất đỗi formal đều được mang vào...