Tagged: Pain in the ass

Pain in the ass 0

Pain In The Ass Có Nghĩa Là Gì?

Hôm nay là một ngày khá rãnh rỗi vì mạng lỗi nên viết vội một vài lời. Học tiếng Anh là chủ để muôn thuở của người Việt chúng ta. Nhưng học tiếng Anh...