14 Từ Lóng Trong Giao Tiếp Tiếng Anh Cơ Bản

Tiếng Anh giao tiếp nên được hình thành từ những ngữ cảnh giao tiếp mà không phải là khóa học tiếng anh giao tiếp. Sự thật bạn giao tiếp được gì từ các khóa học. I ain’t gonna do a course, I’m gonna talk in English naturally and confidently. Vậy làm sao để  tự tin […]