Phân Biệt Trong Cách Dùng Của On The One Hand Và On One Hand (Lược Dịch)

Trong khi học Tiếng Anh bạn sẽ gặp rất nhiều câu hỏi vì sao từ này hay cụm từ này được dùng mà không phải là từ hay cụm từ kia. Hôm nay AP muốn chia sẻ một chút về On the one hand và On one hand. Hãy xem cách dùng của hai cụm từ này nha.

Thực ra thì dùng một trong hai từ này đều đúng. Chỉ có điều là On the one hand thường được sử dụng trong các từ điển và hầu hết người nói Tiếng Anh đều sử dụng từ này. Còn on one hand thường được sử dụng như cụm từ thay thế khi cần thiết, và một số người cho rằng dùng từ này không được tự nhiên lắm.

Nhưng một số trường hợp có thể gây khúc mắc khi sử dụng “the” như trong trường hợp này chẳng hạn:

I hold a pencil on the one hand, and nothing on the other hand.

Trường hợp này chưa có tay nào là xác nhận và cần mạo từ “the” và tay nào không có cả?

Cho nên cách dùng vẫn rất còn phụ thuộc vào đại đa số người sử dụng cũng như quen hay không quen sử dụng đối với cụm từ này.

AP chia sẻ dựa trên những kinh nghiệm trong việc học của bản thân và tìm hiểu xung quanh chủ để học tiếng Anh. Ví dụ như những bài viết về phân biệt work và job là chia sẻ đúc rút từ việc sử dụng từ vựng này trong quá trình tiếp xúc với người nước ngoài.

Source: jakubmarian.com

Anna

My English name is Anna (Fan). I am a successful online English and Mandarin Chinese learner (love to call me a "language learner", yeah I am). I have been learning English in a completely different method (I invent the method, and you can do too !). In this blog, I would love to share with you guys how to be fluent in, at least, one foreign language. My personal opinion towards learning a new language is: "You don't have to go to your local college or learning institutes to be fluent in a foreign language, but if you do, choose the right teachers!". Read my dirt-cheap English writing @24h - Live, Love, Languages -

You may also like...