English Quotes of The Day 1

Quotes là những câu danh ngôn nổi tiếng và chứa đựng nhiều ý nghĩa. Hãy cùng học tiếng Anh qua Quote of the day nha. Các câu nói của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới được ghi chép lại và HocTiengAnh24H chỉ tạo một bức hình như cái khung để đựng nó – những kho báu về cách sống và làm việc.

englishquote1

Các từ vựng bạn cần nhớ trong câu nói trên:

Scared: sợ hãi (tính từ)
Lament: buồn phiền, thất vọng, ảo não, u sầu
Eternal: vĩnh cửu, mãi mãi, vĩnh hằng

Chúc các bạn luôn học Tiếng Anh vui vẻ

Anna

My English name is Anna (Fan). I am a successful online English and Mandarin Chinese learner (love to call me a "language learner", yeah I am). I have been learning English in a completely different method (I invent the method, and you can do too !). In this blog, I would love to share with you guys how to be fluent in, at least, one foreign language. My personal opinion towards learning a new language is: "You don't have to go to your local college or learning institutes to be fluent in a foreign language, but if you do, choose the right teachers!". Read my dirt-cheap English writing @24h - Live, Love, Languages -