Pain In The Ass Có Nghĩa Là Gì?

Hôm nay là một ngày khá rãnh rỗi vì mạng lỗi nên viết vội một vài lời. Học tiếng Anh là chủ để muôn thuở của người Việt chúng ta. Nhưng học tiếng Anh như thế nào là chủ để riêng biệt của mỗi người. Có người thích học một cách học thuật còn mình thì thấy ngôn ngữ phải đời thực một chút đừng quá mộng mơ sách vở. So, what’s in it for today? Mình muốn chia sẻ với các bạn cụm từ này đây: pain in the ass. Vậy thì trong tiếng Anh nó có nghĩa là gì?

Tra cụm từ trong tiếng Anh

Cụm từ trong Tiếng Anh một số thường là phrasal verbs. Những cụm từ loại này thường có nghĩa khác nhau và nghĩa bóng là chủ yếu. Pain in the ass cũng là một trong số những cụm từ như vậy. Trường hợp nào bạn sử dụng pain in the ass. Hãy xem các ví dụ sau:

VD 1:  J is a pain in the ass!

J ở đây là tên một người cụ thể. Khi bạn nói ai đó là pain in the ass có nghĩa là người đó thật là khó chịu, khó tính, khó gần và không mấy được yêu thích. Bạn đang muốn nói đến tính cách khó chịu của người ta. Đây là một cách chê bai về ai đó không mấy tốt đẹp.

VD 2: This thing gives me a pain in my ass

Đây là một nỗi lo, một sự khó chịu, khiến bạn không yên tâm. Khi nói cái gì đó mà dùng cụm từ đó thì ý ám chỉ sự vật, sự việc đó quả thật làm bạn thất vọng.

VD3: The class is really a pain in the ass

Trong ví dụ này chúng ta hiểu rằng thái độ của người nói đối với lớp học này là lớp học quá chán chường, khiến họ buồn ngủ và không tiếp thu tri thức một cách tích cực. Hay thái độ của người nói cho rằng nó quá tồi.

Còn một vài các thành ngữ và cụm từ đi với pain như

No pains, no gains (chẳng có thất bại thì chẳng thể thành công)

Pain in the butt

Pain in the neck

Alright, I’ve sit in my work office 8 hours, it’s a pain in my ass ! Now, I’ve got to listen to the song ” I am a boss ass bitch”. Just enjoy!

Anna

My English name is Anna (Fan). I am a successful online English and Mandarin Chinese learner (love to call me a "language learner", yeah I am). I have been learning English in a completely different method (I invent the method, and you can do too !). In this blog, I would love to share with you guys how to be fluent in, at least, one foreign language. My personal opinion towards learning a new language is: "You don't have to go to your local college or learning institutes to be fluent in a foreign language, but if you do, choose the right teachers!". Read my dirt-cheap English writing @24h - Live, Love, Languages -

You may also like...